Tháng Mười Hai 04 2017 0Comment

Những Lợi Ích Của Khách Hàng

Ai trong chúng ta khi mua hay sử dụng một dịch vụ nào đó đều muốn có lợi ích nhiều nhất cho bản thân mình để không phải chịu thiệt thòi.

Hãy chọn công ty bảo vệ Đại Hiệp Thành của chúng tôi để được nhiều lợi ích về phía khách hàng. Chúng tôi sẽ chỉ ra một số lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Đại Hiệp Thành mà khách hàng có được:

1. Lợi ích cho khách hàng về hành chánh – nhân sự:

– Không phải tốn chi phí để tuyển chọn hay chi phí để đào tạo các nhân viên bảo vệ trong các lò võ chuyên nghiệp.

– Không cần nhân lực để giám sát, và quản lý nhân viên bảo vệ.

– Ban quản trị nhân sự có nhiều thời gian và dành sức lực đầu tư cho những công việc khác hơn là tập trung vào việc quản lí dịch vụ bảo vệ.

– Có quyền yêu cầu công ty thay đổi nhân viên bảo vệ khác phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

– Công ty bảo vệ chuyên nghiệp có thể hợp tác tốt nhất với Công an và Chính quyền địa phương.

2. Lợi ích cho khách hàng về kinh tế:

Với chi phí dịch vụ bảo vệ hợp lý, khách hàng không phải tốn thêm và quan tâm đến các chi phí như:

– Các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho công việc bảo vệ nội bộ.

– Các chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát bảo vệ.

– Chi phí để huấn luyện, đào tạo các nhân viên bảo vệ để có thể ứng phó nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

– Chi phí đầu tư đồng phục và trang thiết bị an ninh , công cụ hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

– Chi phí mua đồ văn phòng phẩm.

– Các chi phí bảo hiểm, phúc lợi, thủ tục thôi nghỉ việc của nhân viên bảo vệ..v..v..

– Chi phí đền bù những tổn thất, mất mát mà nhân viên bảo vệ gây ra.

– Tai nạn lao động trong khi thực hiện công việc bảo vệ.

Mọi chi phí ở trên đều được công ty bảo vệ chúng tôi lo đầy đủ giúp các khách hàng.

3. Lợi ích phí kinh tế:

– Việc bảo vệ và đảm bảo an ninh cho khách hàng 24/24 giờ.

– Công ty bảo vệ chuyên nghiệp sẽ nghiêm túc và triệt để về các vấn đề của bảo mật công nghệ và bí mật kinh nghiệm của khách hàng.

– Luôn cung cấp đầy đủ các chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và các thiết bị an ninh hiện đại.

– Lập phương án bảo vệ tối ưu và toàn diện ….

– Khách hàng sẽ có nhiều thời gian để đầu tư phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp mình.