Thẻ: bảo vệ mục tiêu di động

Bảo Vệ Mục Tiêu Di Động

I. Bảo vệ cá nhân: Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. Nội dung bảo vệ mục tiêu di động chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ (không có nguồn gốc từ bệnh tật) và tài sản cá nhân đi theo […]