Thẻ: Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ

Doanh Nghiệp Có Nên Tự Đào Tạo Nhân Viên Bảo Vệ

Doanh Nghiệp Có Nên Tự Đào Tạo Nhân Viên Bảo Vệ

Các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân đang có xu hướng tự đào tạo bảo vệ cho mình, tuy nhiên thực trạng này lợi bất cập hại vì tốn kém, không có cơ sở vật chất, không có chuyên môn và bảo vệ cũng không đáp ứng đầy đủ về phẩm chất đạo đức, chuyên […]